Han Taxi provide low cost taxi services with professional drivers and modern vehicles will ensure you a safe, relaxing trip between Noibai International airport and Hanoi City.

The International High School, The International High School in Sai Gon, The International High School in Ho Chi Minh City
The International High School
305 Nguyen Trong Tuyen Street,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 844 2345
W : intlschool.edu.vn
F : (84-8) 845 2678
E : internationalhs@hcm.vnn.vn

ABC International School
28 Troung Dinh Street,
District 3, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 930 3533
F : (84-8) 930 1289

The Australian International School Saigon
21 Pham Ngoc Thach Street,
Ward 6, District 3,Ho Chi Minh City
T : (84-8) 822 4992
W : www.aisvietnam.com
F : (84-8) 822 5039
E : information@aisvietnam.com

Ecole Colette
124 Cach Mang Thang Tam, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 829 1992
F : (84-8) 829 1675

International School Ho Chi Minh City
649A Vo Truong Toan,
An Phu, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 898 9100
W : www.ishcmc.com
F : (84-8) 887 4022
E : ishcmc@hcm.vnn.vn

ACG International School Vietnam
EastWest Highway, Hamlet 2,
An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 3747 1234
W : www.acgedu.com
F : (84-8) 3747 1235
E : acgvn@acgedu.com

British International School
225 Nguyen Van Huong Street,
Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 512 2081
W : www.bisvietnam.com
F : (84-8) 512 2082
E : info@bisvietnam.com
The International High School
305 Nguyen Trong Tuyen Street,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 844 2345
W : intlschool.edu.vn
F : (84-8) 845 2678
E : internationalhs@hcm.vnn.vn

ABC International School
28 Troung Dinh Street,
District 3, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 930 3533
F : (84-8) 930 1289

The Australian International School Saigon
21 Pham Ngoc Thach Street,
Ward 6, District 3,Ho Chi Minh City
T : (84-8) 822 4992
W : www.aisvietnam.com
F : (84-8) 822 5039
E : information@aisvietnam.com

Ecole Colette
124 Cach Mang Thang Tam, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 829 1992
F : (84-8) 829 1675

International School Ho Chi Minh City
649A Vo Truong Toan,
An Phu, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 898 9100
W : www.ishcmc.com
F : (84-8) 887 4022
E : ishcmc@hcm.vnn.vn

ACG International School Vietnam
EastWest Highway, Hamlet 2,
An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 3747 1234
W : www.acgedu.com
F : (84-8) 3747 1235
E : acgvn@acgedu.com

British International School
225 Nguyen Van Huong Street,
Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 512 2081
W : www.bisvietnam.com
F : (84-8) 512 2082
E : info@bisvietnam.com

The International High School, The International High School in Sai Gon, The International High School in Ho Chi Minh City, The International High School

Đăng ký domain miễn phí, đăng ký domain free. Việc đăng ký domain với giá domain rẻ chỉ với 2 bước đơn giản. Giúp bạn tiên phong trong kinh doanh Online