Han Taxi provide low cost taxi services with professional drivers and modern vehicles will ensure you a safe, relaxing trip between Noibai International airport and Hanoi City.

Hai Phong Taxi, Taxi in Hai Phong, HaiPhong Taxi, Taxi in HaiPhong, hai phong taxi, haiphong taxi, hai phong city taxi, taxi
han noibai airport taxi

Han Taxi (Noibai International Airport Taxi) provide low cost taxi services with professional drivers and modern vehicles will ensure you a safe, relaxing trip between Noibai International airport and Hai Phong City.

Noibai International Airport pick-up to Hai phong city: Fixed price 69USD/ Taxi 5seats or 79USD/taxi 8seats/way.

Taxi from Hai phong city toNoibai International Airport:
Fixed price 69USD/ Taxi 5seats or 79USD/taxi 8seats/way.

 

Han Taxi           New           Book A Taxi Online

 

 

Hai Phong Taxi, Taxi in Hai Phong

 Hai Phong Travel Guide

  Taxi in Hai Phong, Haiphong taxi

Haiphong taxi telephone number

Cat Bi International Airport Airport Taxi Service in Cat Bi Airport Hotline (+84 ) 98 698 2356 Booking Form
Haiphong City Vietnam
Taxi Trung Kiên in Hải Phòng
Hotline (+84 31) 3552552 - 3586586
Haiphong Tourism Xe du lịch Linh Trang in Hải Phòng
Hotline (+84 31) 3757757 - 3979797
Haiphong Geography
Taxi Kim Liên in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3565565 - 3686868
Haiphong Transportation Taxi Long Bảo in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3576576
Haiphong History Taxi Thống Nhất in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3591591
Haiphong Development Taxi Đất Cảng in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3736736 - 3567567
Haiphong Places of interest Taxi Thế Kỷ Mới in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3636363
Photo Gallery of Hai Phong Taxi Hoa Phượng in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3641641
Hanoi City - Hai Phong City
Taxi Tân Việt in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3646646
ATM in Haiphong City Taxi Thủy Nguyên in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3673673
Haiphong charity trip
Taxi My Sơn in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3675675
Haiphong Railway Station Taxi Kim Liên in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3686868
Cat Ba National Park Taxi Thành Hưng in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3725725
update Taxi Hữu nghị in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3727272
update Taxi Hải Phòng in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3737373 - 3838383
update Taxi 84 in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3848484 - 3858585
update Taxi Thanh Thúy in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3757575
update Taxi Hùng Anh in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3767676
update Taxi Vũ Gia in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3778778
update Taxi "Gọi là có" in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3785785
update Xe du lịch Thiên Quý in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3821616
update Taxi Việt Phương in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3828282
update Taxi Mai Linh in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3833833 - 3833666
update Taxi Đồ Sơn in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3864864
update Taxi Nam Phát in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3868686
update Taxi Nam Sao in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3978978
update Taxi tải 52 in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3525252
update Taxi tải Bình Dân in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3777888
update Taxi tải 845 in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3845845
update Taxi Yên Thịnh in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3787878
update Taxi Việt Anh in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3574574
update Taxi Hoàng Hiệp in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3673673
update Taxi Tam Bạc in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3818181
update Taxi Hà Phương in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3686868
update Taxi Én vàng in Hải Phòng Hotline (+84 31) 3777999

 Hai Phong Taxi, Taxi in Hai Phong, HaiPhong Taxi, Taxi in HaiPhong, hai phong taxi, haiphong taxi, hai phong city taxi, taxis

Đăng ký domain miễn phí, đăng ký domain free. Việc đăng ký domain với giá domain rẻ chỉ với 2 bước đơn giản. Giúp bạn tiên phong trong kinh doanh Online